IQTrg

Pentadbiran & Kewangan

BAHAGIAN PENTADBIRAN/UNIT KALIGRAFI DAN AKADEMIK

Sehingga kini Institut al-Quran mempunyai Pegawai/pensyarah dan kakitangan sebagaimana berikut:-

i)                    Bahagian Pentadbiran

Kumpulan Pengurusan dan profesional  -  10 orang

Kumpulan Perkhidmatan sokongan        -  27 orang

Kumpulan Perkhidmatan Sokongan ll     -  12 orang 

Jumlah                                                   = 49 orang

ii)                   Pensyarah                                   - 44 orang

Jumlah semua                                       = 93 orang

Dibahagian pentadbiran terdapat  beberapa unit  

1         Unit Pentadbiran (surat  dan rekod kakitangan)

2        Unit Latihan dan Kursus

3         Unit IT

4         Unit Kewangan

KEWANGAN

Peruntukan kewangan diterima dari  Setiausaha Kerajaan Terengganu  untuk perbelanjaan emolumen dan  mengurus.