IQTrg

Dirasat

Al- Dirasat Al-Quraniah

Tempoh Pengajian    : Empat (4) tahun (45 minggu / tahun)

Bentuk Pengajian      : Hujung minggi (2 jam / minggu)

Kandungan Kursus     : Melalui kursus ini, pelajar akan mendapat 4 ilmu iaitu Qiraat, TafsirBahasa Arab dan Tarannum 

                                     dan Hifz al-Quran (pilihan).