IQTrg

Visi & Misi

VISI

Menjadi pusat kecemerlangan pengajian al-Quran dengan pelbagai disiplin ilmu secara bersepadu yang terunggul di Malaysia

 

MISI

Meneraju pembentukan sahsiah quraniah