IQTrg

Skop

IQ Terengganu mempunyai skop tugas yang cukup luas,berterusan dan sangat mencabar.Ia seluas dan kompleks seperti alam manusia itu sendiri yang bersifat jasmani dan rohani,duniawi dan uhkrawi.Langkah pertama IQ Terenggnau ialah usaha menbumikan dan merakyatkan AL-Quran itu melalui program pengajian berterusan.Terdapat lebih 45 kursus yang sedang dan akan ditawarkan oleh IQ Terengganu dalam pelbagai peringkat pengajian.IQ Terengganu juga sedang mengambil beberapa langkah positif dari segi membuat persiapan bagi melahirkan tenaga akademik dan kepakaran dalam bidang pengajian Al-Quran dengan harapan IQ Terengganu akan muncul sebagai pusat penyelidikan dan rujukan terkenal di rantau ini.Insya ALLAH Al-Quran sebagai sebuah kitab"Pentunjuk" dan "Mukjizat" serta "Ma'dabatullah" di bumi akan tetap relevan sepanjang zaman.