IQTrg

Objektif

  • Menawarkan program pengajian al-Quran dan al-Sunnah secara komprehensif
  • Mengintegrasikan ilmu wahyu dengan pelbagai bidang pengajian (acquired knowledge) ke arah melahirkan pakar al-Quran dan ilmu Islam.
  • Menjadi pusat ilmiah dan rujukan berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.