IQTrg

Seminar As-Sunnah Penilaian Ilmiah Terhadap “Shama’il Muhammadi

IMG 4402

 Seminar as-Sunnah Penilaiaian Ilmiah Terhadap “Shama’il Muhammadiyyah” (as-Syifat al-Khalqiyyah al-Khuluqiyyah) telah diadakan pada 29 hingga 30 Julai 2015 bertempat di Hotel Prinz Park, Kuala Terengganu. Peserta yang terlibat ialah terdiri daripada guru-guru agama dan Bahasa Arab IQT. Seminar yang berjalan dari pukul 10.00 pagi hingga 4.00 petang ini turut dihadiri oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Bazli bin Shafie beserta pegawai-pegawai atasan IQT. Tetamu khas yang juga hadir dalam program ini ialah Dekan dan pensyarah dari Fakulti Usuludin, Universiti al-Imam Riyad Arab Saudi. Seminar ini bertujuan mengukuhkan kefahaman peserta terhadap as-sunnah, mempertingkatkan pengetahuan peserta terhadap kitab “Ash-Shame’il” , dan seterusnya memantapkan penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan peserta.

gambar