IQTrg

Unit Tatatertib Pelajar

Unit ini bertanggungjawab dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan tatatertib pelajar IQ Terengganu .


FUNGSI
• Memastikan pelajar mematuhi peraturan-peraturan atau mana-mana garis panduan peraturan IQ Terengganu ( Tatatertib pelajar )2008
• Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah (HEP ) dalam mengurus Perbicaraan Tatatertib Pelajar iaitu ;
i. Menjadi setiausaha kepada Pihak Berkuasa Tatatertib .
ii. Menerima dan mengkaji aduan yang diterima .
iii. Mengurus prosiding perbicaraan dan perkara yang berkaitan .
iv. Menyediakan laporan lengkap perbicaraan kepada IQ Terengganu dan Lembaga Pengarah .
Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kualiti dan sahsiah pelajar