IQTrg

Unit Ko-Kurikulum,Sukan Dan Kegiatan Pelajar

Unit ini bertanggungjawab membimbing dan melaksana urusan yang berkaitan pembangunan pelajar melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan . Aktiviti yang dijalankan adalah dianjur dan dikelolakan oleh kelab atau persatuan pelajar sendiri.Ini dapat mendedahkan para pelajar dengan kemahiran pengurusan yang berguna dan sebagai bekalan kepada pelajar berhadapan dengan masyarakat setelah tamat pengajian di IQ Terengganu .

FUNGSI

Menyelaras , mengurus dan menyelia program dan aktiviti pelajar IQ Terengganu .
Menyelaras dan memantau kelulusan , kewangan serta program dan aktiviti pelajar .
Merancang dan menyelaras aktiviti pelajar sepereti :
i.Memantau penubuhan dan perjalanan persatuan pelajar .

ii. Menyelaras aktiviti pelajar .

iii.Menasihati pimpinan persatuan pelajar .

Menjalankan tugasan hal ehwal berkaitan penyertaan pasukan ke pertandingan atau kejohanan .
Menyelaras pertandingan dalaman .
Mengurus kemudahan dan peralatan sukan