IQTrg

Unit Kerohanian

Unit ini berperanan menyediakan program pembentukan sahsiah dan kemantapan rohani pelajar yang cemerlang .

FUNGSI
• Merancang dan mengurus aktiviti pembangunan kerohanian dan sahsiah pelajar.
• Mengimarah,memakmur serta menonjolkan peranan Masjid sebagai pusat pembangunan kerohanian