IQTrg

Unit Kaunseling Dan Kerjaya

Unit ini bertanggungjawab menyediakan khidmat kaunseling dan rundingan kepada pelajar untuk membantu mereka yang menghadapi masalah akademik , peribadi dan halatuju kerjaya.

FUNGSI

Menyediakan perkhidmatan dan program yang berkualiti untuk membantu peningkatan kecemerlanagan dan pembentukan sahsiah pelajar
Mencungkil dan mengembang potensi pelajar .
Meningkat kecemerlangan akademik pelajar melalui program kemahiran belajar .
Membimbing dan memberi kesedaran kepada pelajar tentang peranan pembawa al Quran .