IQTrg

Unit Asrama Dan Penempatan

Secara umumnya , unit bertanggungjawab mewujudkan penempatan yang kondusif dan selamat di samping kemudahan yang secukupnya kepada pelajar .

Fungsi

• Mengurus penempatan pelajar .
• Merancang , melaksanakan hal-hal berkaitan pengurusan dan pentadbiran asrama.
• Mengurus pengurusan Tabung Asrama .
• Mengurus rekod pelajar asrama .
• Menjaga keselamatan harta benda asrama .
• Menyedia kemudahan perlaksanaan program-program pembangunan pelajar di asrama .
• Mengurus penempatan para pelajar program jangka pendek IQ Terengganu .